Legea nr. 49 din 31 martie 1999

privind pensiile I.O.V.R.

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 135 din 1 aprilie 1999

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

ART. 1

Pensiile I.O.V.R. care se acordă invalizilor si accidentaţilor de război, urmasilor celor morţi sau dispăruţi în război, precum si urmasilor fostilor pensionari invalizi si accidentaţi de război se stabilesc potrivit prevederilor prezentei legi.

ART. 2

(1) Invalizilor si accidentaţilor de război, indiferent dacă erau sau nu erau încadraţi în muncă înainte de a deveni invalizi, li se acordă pensii în cuantumuri fixe, diferenţiate în funcţie de gradul de invaliditate, astfel:

------------------------------------------------------------
Gradul de invaliditate ---------- Cuantumul lunar al pensiei
------------------------------------------------------------
Mari mutilaţi si gradul I -------- 2.000.000 lei
Gradul II ---------------------- 1.800.000 lei
Gradul III --------------------- 1.200.000 lei
-------------------------------------------------------------

(2) Văduvele de război au dreptul la pensie I.O.V.R. în cuantum de 1.000.000 lei.

ART. 3

Invalizii si accidentaţii de război, mari mutilaţi si cei încadraţi în gradul I de invaliditate, primesc, pe lângă pensia I.O.V.R., si o sumă fixă pentru îngrijire de 500.000 lei lunar.

ART. 4

(1) Invalizii si accidentaţii de război au dreptul să primească în perioada în care sunt încadraţi în muncă atât pensia I.O.V.R., cât si salariul. La încetarea activităţii au dreptul să primească, pe lângă pensia I.O.V.R., si pensia de asigurări sociale la care sunt îndreptăţiţi potrivit legii. (2) Văduvele de război care au dreptul la pensia I.O.V.R. primesc, pe lângă această pensie, si pensia de asigurări sociale.

ART. 5

(1) Copiii celor morţi sau dispăruţi în război, precum si ai celor care la data decesului erau pensionari I.O.V.R. au dreptul la pensie de urmas în condiţiile în care se acordă, potrivit legii, pensiile de urmas în cadrul asigurărilor sociale de stat.
(2) Văduvele de război au dreptul la pensie de urmas indiferent de durata căsătoriei cu soţul decedat. (3) Soţiile celor care la data decesului erau pensionari I.O.V.R. au dreptul la pensie de urmas în condiţiile în care se acordă, potrivit legii, pensiile de urmas în cadrul asigurărilor sociale de stat.
(4) În cazul în care la data decesului susţinătorul primea pensie I.O.V.R. si pensie de asigurări sociale, pensia de urmas se stabileste din pensia cea mai avantajoasă.

ART. 6

(1) Accidentaţii de război în afara serviciului ordonat au dreptul la 50% din cuantumurile prevăzute pentru invalizii de război, diferenţiat în funcţie de gradul de invaliditate în care sunt încadraţi.
(2) Drepturile accidentaţilor de război în afara serviciului ordonat, stabilite conform alin. (1), pot fi cumulate cu o altă pensie de asigurări sociale si pot constitui bază pentru acordarea pensiei de urmas.
(3) Accidentaţii de război în afara serviciului ordonat, nevăzători, pot cumula pensia cu salariul în perioada în care lucrează.

ART. 7

Pensionarii I.O.V.R. au dreptul, în mod gratuit, la asistenţă medicală în spitale si ambulatoriu, la întreţinere si medicamente pe timpul internării, în condiţiile legii. De asemenea, beneficiază, potrivit legii, de trimitere la tratament în staţiunile balneoclimaterice.

ART. 8

Pensiile I.O.V.R. si celelalte drepturi aferente, stabilite până la data intrării în vigoare a prezentei legi, se acordă în continuare conform prevederilor acesteia.

ART. 9

Fondurile necesare pentru plata drepturilor prevăzute în prezenta lege se suportă din bugetul de stat.

ART. 10

Dispoziţiile din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat si asistenţa socială, cu modificările ulterioare, referitoare la stabilirea si plata pensiilor, la contestarea deciziilor, precum si la expertiza si revizuirea medicală, se aplică, în mod corespunzător, pensionarilor I.O.V.R., precum si accidentaţilor de război în afara serviciului ordonat.

ART. 11

La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Decretul nr. 245 din 28 iulie 1977 privind pensiile I.O.V.R., publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 77 din 29 iulie 1977, cu modificările ulterioare, precum si orice alte dispoziţii contrare.
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în sedinţa din 15 martie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR, ADRIAN NĂSTASE
Această lege a fost adoptată de Senat în sedinţa din 15 martie 1999, cu respectarea art. 74 alin. (1) din Constituţia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI, DORU IOAN TĂRĂCILĂ

---------------

Descarca Legea nr. 49/1999 - PDF

Sus